Powered by Prezess ©

Jak grać?

Po uruchmonieniu gry naciśnij spację, aby rozpocząć sekwencję startową. Potem już tylko kieruj swoim wozem strzałkami. Rakiety odpala się lewym SHIFT-em, zaś miny stawia się lewym CTRL-em. W każdej chwili możesz zrestartować grę klawiszem odpowiadającym literze r. Jeśli Ci się znudzi gra, po prostu naciśnij ESC.